0945.703.159

Zalo Chat

Mã hàng APK: Nối chia 5.

Mã hàng APK: Nối chia 5.

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 209

Mã hàng APK: Nối chia 5.

Số lượng sản phẩm:

Thông tin sản phẩm Hướng dẫn thanh toán

                                      Thông số kỹ thuật

Mã hàng

ØD

ØD1

Mã hàng

ØD

ØD1

APK04

4

10.8

APK09

9

17.5

APK05

5

12.5

APK10

8

17.5

APK06

6

12.5

APK11

10

20.5

APK07

7

14.5

APK12

10

20.5

APK08

8

14.5

 

 

 

BẢN ĐỒ